עיונים בחמש המגילות

גבריאל חיים כהן

יש בעיונים אלה הזמנה לקוראים וללומדים להשתתף בצורה פעילה בדו-השיח המרתק בינינו לבין הכתובים, שנמשך מאז שמגילות אלה נכתבו. דו שיח זה דורש מאיתנו הכרת הכתוב על כל גילוייו ומובניו ורצון להשתלב בקהל המתדיינים עם הכתוב שבכל הדורות. כך נהפכות המגילות, שנאמרו בהקשרים ההיסטוריים, ספרותיים וחברתיים שונים, למקור משמעותי של העשרה לחיינו הלאומיים והאישיים. התמודדות אמיתית עם הכתוב דורשת מאמץ אינטלקטואלי ולפעמים אף נפשי- אך התוצאה היא התחברות מופלאה אל הוד הקדומים של כתבי הקודש…. כמו כן בנינו בכל מגילה רעיונות יסוד מתוך פסיפס החלקים של המגילה, ניסינו לשמוע מהדי המגילה במחשבה היהודית הקלסית ובהגות היהודית העכשווית, ולבדוק את השתקפות דברי המגילות בפיוט ובשירה העברית החדשה.

In these studies, readers will find the opportunity to play an active role in the compelling conversation that takes place between the text and ourselves, a conversation that has been going on since these megillot were written. To truly play a part in this exchange, we must first have a full familiarity with – and a deep understanding of – the text, as well as a sincere desire to enter into the ongoing dialogue. By so doing, these ancient megillot, which were written in the context of a specific historical, literary and cultural age, become a meaningful source for the contemporary age on a national and personal level.

:תוכן העניינים כולל

 • חמש המגילות ומועדי קריאתן
 • שיר השירים
  • שיר השירים במסגרת כתבי הקודש
  • שיר השירים כמשל וכסמל
  • עולמה הפנימי של מגילת שיר השירים
  • שיר השירים – שירת ארץ ישראל
 • מגילת רות
  • לשונה וסגנונה של המגילה
  • אחריות חברתית ומודעות אמונתית
  • עמך עמי ואלהיך אלהי
  • מעמד האשה ומרכזיות המשפחה
 • מגילת איכה
  • אופייה הספרותי של המגילה
  • ייחוד הקינות והקשרים בין פרקי המגילה
  • בין ספר ירמיהו ומגילת איכה
  • התפילה והתקווה במגילת איכה
 • מגילת קהלת
  • בין מגילת קהלת ליתר ספרי המקרא
  • האופי הלשוני והאופי הספרותי של מגילת קהלת
  • תפיסת האלוקות אצל קהלת
  • עולמו הרעיוני של קהלת
 • מגילת אסתר
  • הנהגה ושלטון בממלכת אחשוורוש
  • אסתר המלכה בעקבות יוסף הצדיק
  • מעמד האשה במגילת אסתר
  • המשמעות האמונית של מגילת אסתר

Published by The Lookstein Center and The Jewish Agency for Israel – Eliner Library.