еврейский педсовет on-line

Центр еврейского образования в диаспоре имени р. Джозефа Лукштейна, университет Бар-Илан.
Supported by L.A.Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora. Israel

,

.


1.

, , :

1.

2. : " , , ! , , ! ( 137 5-5)

3. .

, , . 10 , 17 9 - , . .

4. . - (-, 1579-1654) () - " ". , , , .

.

5. - : ", , . , , - , ".

.

6. XIV . . , . , .

2.

1 586 .. 3 , 10 , 17 9 , , .

9 , , , . , , 3 , 17 9 .

(, , 4:6, , 29a), , 9 . , , . 9 "" (), .

, : , , , 2 .

3.

, , , .

1. , , 9:11: , , , ( 24:9):" ".
, , , , . , , .

. (, 1561-1640) , " -" (. 1159):

" , , , , , : " , , , ... , ... ... , ! , , , , ! !

, .

, . . , , , , , . , , , : - , . - .


    © 2003 ÷ÂÌÚ ËÏÂÌË ÀÛͯÚÂÈ̇, ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ¡‡-»Î‡Ì / ƒËÁ‡ÈÌ: AllStudio


¬ÌËχÌËÂ!
œÂÂÔ˜‡Ú͇ ‰‡ÌÌ˚ı χÚÂˇÎÓ‚ ‚ ÔÂÒÒÂ, ‚ ÏÂÚӉ˘ÂÒÍËı ÔÓÒӷˡı Ë ‚ ËÌÚÂÌÂÚ «¿œ–≈Ÿ≈Õ¿
·ÂÁ Òӄ·Òˡ ‡‚ÚÓ‡ Ë ÷ÂÌÚ‡ ËÏÂÌË ÀÛͯÚÂÈ̇.
–‡Á¯‡ÂÚÒˇ ÍÒÂÓÍÓÔËÓ‚‡ÌË ‰Îˇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ìˡ ‚ ¯ÍÓÎÂ.