еврейский педсовет on-line

Центр еврейского образования в диаспоре имени р. Джозефа Лукштейна, университет Бар-Илан.
Supported by L.A.Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora. Israel

:

.
http://www.emilysper.com/golinkin.html


, , . . , - , - , , . , , .

, . , , .


1. ()

( - ) - , . , . , , , , , " " - " " ( ""- ""(")). 19 , , , ( ) .

, () --- - 358, , " , , ". , " ", : - -; - -; ; - .

post factum. - . :

, ca. 1500 Totum (in Latin) T=Totum A=Aufer D=Depone N=Nihil
1801 T-totum T=Take H=Half P=Put down N=Nothing
1611 Toton T=Toton A=Accipe D=Da R=Rien
Tutte T=Tutte M=Mesu P=Pone N=Nuda
Torrel, Trundel G=Ganz H=Halb S=Stell ein N=Nichts
Dreidl Gimel=Gadol Hey=Haya Shin=Sham
Pey=Po
Nun=Nes


. - , - " -"- " ", - - ; - - . , "" "", - "", "", "", - " " (, ), (). , , "", "", "", "", , , "". .

, . , , . , , .


2.

. (, 1390-1460). . , , , , , -! , : - , , . " " . () . :

1. (: --) , . (---) 53; -- - 9. 53 9, 44 - , 8 .

2. , , , . ; -, , . , , , .

3. ""- " , . - , . שמריה יהי רם שרשו ושר

4. " . -". - " , , , ". , - . - , - !

. , .


3.

, , . ( 1456). " " , . (1390-1460), , , . . (1400-1480), , ("") , . , .

, , . (1604-1678) , 1638 . (.1645) , . . , , " " , . , , , , .

. (1638-1702) , , . (1607-1670), :

" , , , , . , (.. ), , . , ."

, . 1718 ., " , , ".

. , . , . (1829-1908 .) " -" ( , 670:9), : ", - , ".

. , :

" . , , . , , . , , . . , , . "", : " ! ! - ". , , ".

. "" (), " "( !) ,"" ( (sic!)) -. , 31 ( "-" - 31), , 12- . , "Black Jack".


4.

( 670:2), . (K, 1525-1572) :

< > ... , , , . ( ).

. - . (, . 1310-1375). . () , 23-a : " , , , , ; ".

" ", ( XIV ) - : " , , ". , , , . " ".

- " " ? " ". , (, 10:5) , , , , .

., 12:17-20, , , , , . , , , , , . " ", . 80 . . , , . .

" " ( ) " ", 1763. , " , , , , , ". , , , , . , , , 4:19.

" ", , , , , . . , , , , , , ".

, . , 1757:

... - ,
...
,
-,
< > , .


5.

, . " ", - , , ? . (, 21-), .

, IX-XII . , , . " ", , , . , , 21-, , .

"" " ", . (, . 825 c.e.): " " " ( ) ]....". (882-942) " " - (.). . ( , 990-1062), , , " ".

, . . ( , .. 1200-1260) , " , " ", , , ". " ", 1735, " " , : " " " , ".

. , (, . 1715), : " " " , . , " -" - ". . () , . " ", 1926, :

" " " , . , . , , , , ... ".

. 1926 . " " , . , . , , ! , . , , .

" ", , , . . (1917-2000) , , . (1850-1932), , , , .

, " ", . , - 1 . , . , , . , . , .


    © 2003 ÷ÂÌÚ ËÏÂÌË ÀÛͯÚÂÈ̇, ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ¡‡-»Î‡Ì / ƒËÁ‡ÈÌ: AllStudio


¬ÌËχÌËÂ!
œÂÂÔ˜‡Ú͇ ‰‡ÌÌ˚ı χÚÂˇÎÓ‚ ‚ ÔÂÒÒÂ, ‚ ÏÂÚӉ˘ÂÒÍËı ÔÓÒӷˡı Ë ‚ ËÌÚÂÌÂÚ «¿œ–≈Ÿ≈Õ¿
·ÂÁ Òӄ·Òˡ ‡‚ÚÓ‡ Ë ÷ÂÌÚ‡ ËÏÂÌË ÀÛͯÚÂÈ̇.
–‡Á¯‡ÂÚÒˇ ÍÒÂÓÍÓÔËÓ‚‡ÌË ‰Îˇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ìˡ ‚ ¯ÍÓÎÂ.