еврейский педсовет on-line

Центр еврейского образования в диаспоре имени р. Джозефа Лукштейна, университет Бар-Илан.
Supported by L.A.Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora. Israel


Библиотека учебных пособий центра еврейского образования в диаспоре имени
р. Джозефа Лукштейна.

Изобразительное творчество в еврейской школе

 • Сборник материалов по рисованию и труду • "Еврейская символика. Материалы семинаров для учителей еврейских школ Балтики.

  Составитель - Анна Файн


  библиотека


  

      © 2003 ײוםענ טלוםט ֻףךרעויםא, ףםטגונסטעוע ֱאנ-ָכאם / ִטחאים: AllStudio


  ֲםטלאםטו!
  ֿונוןוקאעךא האםםץ לאעונטאכמג ג ןנוססו, ג לועמהטקוסךטץ ןמסמבטץ ט ג טםעונםועו ְַֿ׀ְֵֵֽ
  בוח סמדכאסט אגעמנא ט ײוםענא טלוםט ֻףךרעויםא.
  ׀אחנוראועס ךסונמךמןטנמגאםטו הכ ןנוןמהאגאםט ג רךמכו.