.לקבלת עדכונים על הבחינה העברית העולמית, נא להירשם מטה
To receive updates about the International Hebrew Exam, sign up below.